6 Mart 2014 Perşembe

Çevirmenin Kimliği

"Zaman zaman çevirmenlik tehlikeli bir uğraştır. İki ayrı kültürü bilmek, "öteki"nden yola çıkarak karşılaştırma yapma edincini ve kültürlere karşı duyarlılığı da beraberinde getirir. Günümüz deyimiyle görünür çevirmenlerdir bu çevirmenler. Çeviri geniş kitlelere ulaşan bir etkinliktir, bu bağlamda gelenekleri sorgulayan çeviriler tehlikelidir. Zaman zaman örneğin Batı'da Kutsal Kitapların çevirilerinde olduğu gibi toplumdaki egemen gücü rahatsız eder bu etkinlik. Bu durumda çevirmen bilimsellik, araştırma, gerçeği bulma yolunda geleneğe ihanet eden bir kimse, adeta bir Faust görünümüne bürünür. Demek ki çeviri yoluyla - kendi canından olma pahasına - egemen gücü kaygıya düşürmek de olanaklıdır."

Eruz, S. (2010). Çokkültürlülük ve Çevirmenler, Osmanlı Devleti'nde Çeviri Etkinliği ve Çevirmenler (ss. 166-167). İstanbul: Multilingual
Yorum Gönder